Ел Инсталация

Няма дом без електричество. Затова EU BUILD доставя и изгражда всичко необходимо за вашата ЕЛ инсталация.

При изграждане на ЕЛ инсталациятя нашите техници, с дългогодишен опит, се придържат стриктно към заложената в проекта. Използват се материали, които предварително са одобрени.

При изграждането на „сглабяеми къщи“ задължително се използват 3 жилни СВТ кабели

Какво използваме ние:

Ел. табло

Предпазни кабели

СВТ кабели

Разпределителни кутии

Контакти и конзоли