ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ

ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ

EU BUILD доставя и изгражда всичко необходимо за вашата ЕЛ инсталация.

При изграждане на ЕЛ инсталация,  нашите техници се придържат стриктно към заложение в проекта, и одобрени  материали.

При изграждане на „сглобяеми къщи“ задължително използваме 3 жилни СВТ кабели .

Ел табло, предпазители

кабели и разпределителни кутии

контакти и конзоли

 

RSS
office@eubuild.eu
https://www.youtube.com/channel/UCbb7yVqJZR6ifUutzw1d7NA/
https://www.youtube.com/channel/UCbb7yVqJZR6ifUutzw1d7NA/