Ел Инсталация

Няма дом без електричество. Затова EU BUILD доставя и изгражда всичко необходимо за вашата ЕЛ инсталация.

При изграждане на ЕЛ инсталациятя нашите техници, с дългогодишен опит, се придържат стриктно към заложената в проекта. Използват се материали, които предварително са одобрени.

 

Електрическата инсталация в един дом се състои от проводници, съоръжения за разпределение и управление на електроенергията. 

При изграждането на „сглабяеми къщи“ задължително се използват 3 жилни СВТ кабели

Какво използваме ние:

Ел. табло

Предпазни кабели

СВТ кабели

Разпределителни кутии

Контакти и конзоли

 

Електрическо табло

Електрическото тъбло е важен елемен от ел. инсталацията. В него се намират автоматичните предпазители (бушони) на различните токови кръгове, главният прекъсвач и дефектотоковата защита. 

Бушоните се различават в зависимост от различната сила на предпазване. В случай на претоварването на токовият кръг, автоматичните предпазители изклйчват. 

Кабели

За кръговете със силни консуматори и контакти се използват  трижилени кабели. Причината е, че освен фаза и нула според правилата за проектиране трябва да има и заземяване.