Монтаж на фотоволтаични системи

Соларните панели са екологични източници на енергия, които превръщат слънчевана енергия в електрическа. Известни са още като фотоволтаични системи.


Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича фотоволтаичен ефект.Ефикасност на фотоволтаичните системи. 

 

Доколко ефикасни са панелите е свързано пряко със слъневото греене, което се трънсформира в ел. енергия. Колкото повече се огрява, толкова по-ефикасни ще са панелите. 
Класификация

Основният показател, по който се класифицират фотоволтаичните системи е начинът на присъединяване на електрическия товар.

 

На базата на този критерий фотоволтаиците се делят на:

  • – автономни,
  • – хибридни и
  • – неавтономни системи (свързани с електрическата мрежа).

Втори критерии е мястото, на което се монтира, спрямо него се делят на: 
– Покривни; 
– Наземни.

Основни етапи при монтаж на соларни панели върху наклонен покрив и свързването им в соларна система за собствена консумация.

 

Етап 1: Проектиране- изготвяне на проект къде да бъдат монтирани. Взема се под внимание теренът, ъгълът на огряване и особеностите Предварителна подготовка за монтиране на соларните панели, за да се осигури перпендикулярност между падащата светлина и равнината на фотоволтаика, като по този начин се осигурява максимална използваемост на слънчевата светлина. 

 

Етап 2: Монтиране на фотоволтаичните модули и свързване на соларните панели. 

Етап 3: Възможност за свързване на соларния инвертор с акумулаторния блок.

Етап 4: Свързване на соларния масив- фотоволтаичната система, към соларния инвертор. 

 

Има възможност за свързване на соларния инвертор към мрежата. 

 

Показаните по- долу изображения ясно показват някои от нашите обекти. 
Направени са снимки както на наземни фотоволтаични системи, така и на такива, монтирани върху покрив. 

Галерия

Наземни фотоволтаични системи: Лясковец 1

Наземни фотоволтаични системи: Сребърна

Покривни фотоволтаични системи: Силистра

При въпроси свържете се с нас на телефон 0886 85 22 00, 

 или ни пишете във Фейсбук