Контакти

За всякакви въпроси и консултации, може да се свържете с нас. 
Eu Build 
Централен офис 

гр. Велико Търново 5000
ул. „Д. Полянов“ №3р Офис 1

office@eubuild.com

eubuildbg@gmail.com

тел. 0897 634 889

тел. 0886 852200

 

 

 

Eu Build 
Производствена и складова база 

с. Балван

Община В. Търново

eubuildbg@gmail.com

тел. 0897 634 889

тел. 0886 852200