ВиК инсталация

Во­доп­ро­во­дът е из­меж­ду ос­нов­ни­те ин­с­та­ла­ции, без ко­и­то до­мът не мо­же. 

 

ЕУ БИЛД ООД извършва доставка и монтаж на  необхидимите материали за изграждане на нови или ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни системи в дома, производствените площи и индустрията.

 

При новоизграждащи се сгради монтажниците следват проекта, одобрен от архитект по част ВиК, със заложените  количества и вид на материалите, както и тяхното разположение.

 

ВиК инсталация

 

 

 

 

Питейна вода 

За прокарването на питейна вода се използват: 

– Водопроводни тръби- Полиетиленови тръби с висока плътност РЕ100 и тръби от полипропилен. 

– Фитинги и арматури.

-Спирателна и Възвратна арматура- Шибърни спирателни кранове; Обратна клапа и предпазна клапа. 

-Прибори- смесители. 

-Укрепване- за хоризонтален и вертикален водопровод; скоби и уплътнение на тръби. 

ВиК инсталация глава

 

 

 

Отходни води

 

 

При прокарването на тръбопровод за отходните води ние използваме: 

-Канализационни тръби с различен диаметър- за битови или дъждовни води.

-Санитарен фаянс

отходни тръби